Termine: 030/3958052
termine@kfo-zellmann.de
Patienteninfos - Zahnarzt Kfo Praxis Dr. Susann Zellmann, Kieferorthopädie  Berlin

Çene ortopedisi tedavisinin maliyeti

Almanya'da çocuklar ve gençlerde çene ortopedisi tedavisinin maliyeti, hatalı diş yapılanmasının belli kriterlere uyması, veya başka türlü söylersek, tedavi gerekliliğinin 3., 4. ya da 5. dereceden olması koşuluyla, büyük ölçüde hastalık kasası tarafından karşılanır (KIG).

Ancak kasa bunun tümünü Kasa Doktorları Birliği ile kendi arasında halletmez; önce hastaya yapılan işler karşılığında 3 ayda bir defa % 20 (şayet tedavi gören ikinci çocuksa % 10) tutarında bir hesap gönderir. Tedavinin tamamlanması üzerine (önceden kesilmemek şartıyla!) hasta ödemiş olduğu paraları geri alır.  Ama bunun için ödenmiş olan tüm hesap belgelerinin itinayla saklanması ve sonunda tedavinin tamamlandığını gösteren belge ile birlikte eksiksiz ibraz edilmesi şarttır.

Hastalık kasasının ödediği miktar yalnızca temel işlemlerle ilgili olduğundan, ve bu hususta da tedavinin yalnızca yeterli, amaca uygun ve iktisadi olmakla yetinmesi ilkesi geçerli olduğundan, kural olarak, hasta için tedavi sonunda geri ödemesi yapılmayan sözleşme dışı işlemler sözkonusu olur. Kullanılan braketlerin ve yayların seçimine ve hastalık kasasının kataloğunda yer almayan ek işlemlere göre, bu ilave maliyetler değişik yüksekliktedir. Ödemeler aylık taksitler şeklinde yapılır. Ödenecek taksit tamamiyle uygulanan tedavinin zorluk derecesine, türüne ve büyüklüğüne bağlı olduğundan, burada kesin bir meblağ belirtilemez.

Bayan Dr. Zellmann bu husustaki ayrıntıları, taksitlerin tutarının nelere karşılık geldiğini de tam olarak açıklayarak, daha tedavinin planlanması aşamasında hasta ile konuşur. Genel bir yaklaşım değeri olarak, diş telinin sabitleştirilmesiyle başlamak üzere, ayda 36 Avro (artı eksi 10 Avro) tutarında 36 aylık taksitten hareket edilebilir.