Termine: 030/3958052
termine@kfo-zellmann.de
Download Lutschvertrag Download Lutschtabelle Download Informationsblatt myofunktionelle Störung
Mundvorhofplatte - Zahnarzt Kfo Praxis Dr. Susann Zellmann, Kieferorthopädie  Berlin Mundvorhofplatte - Zahnarzt Kfo Praxis Dr. Susann Zellmann, Kieferorthopädie  Berlin

Tedavi

Danışma

Şayet elinizde diş ve baş röntgen filmleri varsa, lütfen birlikte getiriniz. Danışma görüşmesinde, bir çene ortopedisi tedavisinin yararlı olup olmayacağını ve bu tedaviye girişmeden önce başka alanlardan mütehassısların, örneğin logopedi, kulak-burun-boğaz, osteopati  uzmanlarının ya da genel diş hekimi veya paradontitis uzmanının müdahalesinin gerekli olup olmadıgını araştırırız.

Disfonksiyonlar

Biz önceden korunmayı öne alarak çalıştığımız için, kafatası biçiminin ve dişlerin yapısının gelişmesini olumsuz etkileyen faktörleri daha baştan tespit etmek bizim için çok önemlidir. Bu olası faktörler arasında disfonksiyonlar, yani işlev bozuklukları ve bedensel duruş sorunları da vardır. Etraflı araştırmalar neticesinde, diş ve çene kemiği yapılanmasındaki karakteristik bozuklukların yüz ve kafatası yapısındaki dengesizliklerden kaynaklandığı ispat edilmiştir. Bunlar giderilmedikçe fonksiyonel bir uyum oluşturulamaz. Tersine, süt dişlerindeki bulgularla karşılaştırıldığı zaman, yeni çıkan dişlerdeki çene ve diş yapılanmasındaki bozuklukların, daha başlangıç aşamasında bile artan bir yoğunluk ve karmaşıklık gösterdiği görülmektedir.

İşlevsel bozukluklar, örneğin disfonksiyonel nefes alıp verme, orofaziel kaslarda (özellikle dil kaslarında) işlev bozuklukları, alışkanlıklar (burada bir ağırlık merkezini emme alışkanlıkları teşkil eder) ve bedensel duruş sorunlarıdır.

Bir disfonksiyon tespit ettiğimiz zaman hastayı ya bir kulak-burun-boğaz, bir logopedi, ya da bir osteopati uzmanına göndeririz. Parmak ya da emzik emme alışkanlığı dişlerin yapısını bozar. Kural olarak üç yaşlarına doğru, emme alışkanlığından vazgeçme sonucunda, doğal yoldan, kendiliğinden bir düzelme beklenebilir. Çene ortopedisti, bu zararlı alışkanlıktan vazgeçme konusunda anne baba ile birlikte yardımcı olabilir. Kimi zaman bir ön ağız boşluğu plakası yerleştirmek de yararlı olabilmektedir.